неділя, 25 жовтня 2015 р.

Що таке Moodle?


Moodle - модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище. Moodle - це пакет, що зазвичай визначають як CMS або LMS. Ці абревіатури можна розшифрувати таким чином:
• CMS - course managment system - система управління курсами
• LMS - learning managment system - система управління навчанням
Moodle написана на мові програмування PHP професором з Австралії Мартіном Дунгіамосом і переведена на кілька десятків мов і використовується для навчання більш ніж у ста п'ятдесяти країнах світу.
Широку популярність їй забезпечили простота використання і відкритий вихідний код. Сама система поширюється за ліцезією GNU GPL і вам не доведеться проводитися ліцензійні відрахування на користь розробника.
Основною навчальною одиницею Moodle є навчальні курси. В рамках таких курсів можна організувати:
1. Взаємодія учнів між собою і з учителем. Для цього можуть використовуватися такі елементи як: форуми, чати
2. Передачу знань в електронному вигляді за допомогою файлів, архівів, веб-сторінок, лекцій.
3. Перевірку знань та навчання за допомогою тестів та завдань. Результати роботи учні можуть відправляти в текстовому вигляді або у вигляді файлів.
4. Спільну роботу навчальну і дослідницьку роботу учнів з певної теми, за допомогою вбудованих механізмів wiki, семінарів, форумів та ін.
Офіційний сайт системи - http://www.moodle.org/
Moodle в сучасній освіті
Сучасний світ стрімко змінюється. Розвиток комп'ютерної техніки та засобів зв'язку кардинально змінюють спосіб життя людини. Не залишилося осторонь від цих змін і освіту. Пройшли ті часи, коли для здійснення процесу навчання було необхідний особистий контакт вчителя і учня. Існують способи інтенсифікувати процес навчання використовуючи методи і засоби електронного навчання.  Пропонується  використовувати можливості електронного навчання, або як його ще називають e-learning, на основі системи управління електронними курсами Moodle.
Moodle можна використовувати для організації:
1. Дистанційного навчання - при якому викладач і учень велику частину часу не зустрічаються особисто один з одним.
2. Дистанційної підтримки очної освіти - використовуючи засоби електронного навчання учень може отримувати завдання і відправляти їх на перевірку використовуючи систему Moodle
3. Підтримки очної освіти - виконання окремих практичних завдань, тестів проходить під час навчальних занять в системі електронного навчання Moodle.
Система Moodle може забезпечити:
1. Вибір зручного часу і місця для навчання як для викладача, так і для учня
2. Міцне засвоєння знань
3. Контакт викладачем з учнем в міру необхідності. Якщо учень працює він контактує з викладачем.
4. Індивідуалізацію навчання
5. Економію часу і грошей - відпадає необхідність витрачати час і гроші на навчальні заняття
Проблеми застосування Moodle
Однією з перших проблем, з якою можуть зіткнутися бажаючі організувати електронне навчання, є вирішення технічних питань пов'язаних з цією системою.
Це пояснюється, в першу чергу, відсутністю доступних і грамотно складених інструкцій і рекомендації по роботі з системою російською мовою. А також дуже широко поширеною думкою, що Moodle - це дуже складно і доступно лише фахівцям з IT-освітою.

Насправді Moodle може успішно застосовуватися для дистанційного навчання та підтримки очної освіти практично будь-яким педагогом, що володіє базовими навичками роботи на комп'ютері.

Немає коментарів:

Дописати коментар