понеділок, 19 жовтня 2015 р.

Використання тестових технологій на основі Google форм

У найбільш загальному значенні тест – набір завдань, за допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи кількісні показники виконання цих завдань.
Технологія тестового контролю включає такі етапи:
·         створення системи базових тестових завдань;
·         конструювання тесту з базових тестових завдань;
·         проведення тестування;
·         аналіз результатів тестування.
Для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання, доцільно використовувати неоднорідні тестові завдання закритої форми з множинним вибором, які передбачають мінімум три можливі відповіді (але не більше п’яти), серед яких правильною є лише одна. Вважається, що ця форма завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із предметів професійно-теоретичної підготовки.
При складанні тестових завдань слід дотримуватись існуючих загальноприйнятих правил які допомагають правильно формувати завдання з кількома варіантами відповідей:
·         інструкції мають бути простими, зрозумілими та стислими
·         запитальна (змістовна) частина тестового завдання формулюється, як правило, у стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення, тобто настільки просто, наскільки це можливо для точного розуміння завдання; в неї включається лише те, що є необхідним для чіткого розуміння запитання;
·         варіанти відповідей мають бути настільки стислими, наскільки це можливо;
·         усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) повинні бути правдоподібними, “схожими” на правильну відповідь;
·         тільки один варіант із запропонованих має бути правильним;
·         відповідь на одне запитання не повинна давати ключ до відповідей на інші запитання. Це означає, що дистрактори з одного завдання, як правило, не використовуються в переліку інших;
·         не бажано тестувати тривіальне (загальновідоме) з огляду на простоту та очевидність його виявлення;
·         використання висловлювань “жоден з перерахованих”, “правильна відповідь відсутня” як дистракторів можливо лише тоді, коли існує однозначно правильна відповідь, яка не представлена серед дистракторів;
·         використання висловлювань “усі перераховані”, “усі відповіді правильні” як дистракторів може свідчити про наявність невизначеності у формулюванні тестового завдання.
Створити онлайнові тести допоможуть форми на Google диску.
Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню “Відповіді” і переглянути короткий зміст.
Форму можна створити як в меню Google Диска, так і в існуючій електронній таблиці.
Створення форми в Google Диску.
·         Натисніть червону кнопку Створити і виберіть пункт Форма.
·         Обрати шаблон Форми та дати їй назву.
·         Додати питання тесту.

Ви також можете структурувати форму, розділивши її на кілька сторінок і додавши до них заголовки.

Немає коментарів:

Дописати коментар