середа, 4 листопада 2015 р.

Хмаро орієнтовані технології в сучасній освіті

    Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, оптимальним рішенням проблем, пов’язаних із стрімким розвитком комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення є розбудова єдиного інформаційного простору та впровадження у навчально-виховний процес «хмарних технологій» (Cloud        Computing).
   Вперше термін «хмарні технології» був використаний у даному контексті в 1997 році на лекції Рамнат Челлаппа (Ramnath Chellappa), де він визначив його як нову «обчислювальну парадигму, при якій межі обчислювальних елементів залежатимуть від економічної доцільності, а не тільки від технічних обмежень»
   Хмарна технологія (хмарні обчислення) – це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Хмарні технології являють собою масштабований спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних ресурсів у вигляді сервісу, що надається за допомогою Інтернету. При цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих знань про інфраструктуру «хмари» або навичок управління цією хмарною технологією.
Виділяють наступні моделі надання послуг за допомогою хмари:
   -Все як послуга – користувачеві надається у вигляді сервісу все від програмно-апаратного забезпечення до управління бізнес-процесами, в тому числі організація взаємодії між користувачами.
   -Програмне забезпечення як послуга – розгортається на віддалених серверах, а користувач отримує доступ до нього за допомогою Інтернету; при цьому користувачу не потрібно купувати та оновлювати ліцензійне програмне забезпечення. Прикладами програмного забезпечення як послуги, що працює на основі обчислювальної хмари, є сервіси Google docs у Google та Office Web Apps       у         Microsoft.
   -Апаратне забезпечення як послуга – користувачеві надається обладнання на правах оренди, що дозволяє економити на обслуговуванні.
   -Робоче місце як послуга – використання хмарних обчислень для організації робочих місць працівників (учнів, студентів, викладачів), шляхом встановлення та налаштування потрібного апаратного та програмного забезпечення.
   -Дані як послуга – користувачеві надається дисковий простір, який він може використовувати для зберігання значних обсягів даних.
   -Безпека як послуга – можливість швидкого розгортання програмних продуктів для безпечного використання веб-технологій, електронного листування, локальної мережі тощо.
 Хмари       бувають     наступних  видів:
ü Приватні (англ. private cloud) – це хмарна інфраструктура, яка призначена для використання виключно однією організацією, що включає декілька користувачів (наприклад, підрозділів). Приватна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації як самої організації, так і третьої сторони (чи деякої їх комбінації). Така хмара може фізично знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника.
ü Публічні (англ. public cloud) – це хмарна інфраструктура, яка призначена для вільного використання широким загалом. Публічна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації комерційних, академічних (освітніх та наукових) або державних організацій (чи будь-якої їх комбінації). Публічна хмара перебуває в юрисдикції постачальника хмарних послуг.
ü Гібридні хмари (англ. hybrid cloud) – це хмарна інфраструктура, що складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур (приватних або
публічних), які залишаються унікальними сутностями, але з’єднані між собою стандартизованими або приватними технологіями, що уможливлюють переміщення даних та прикладних програм (наприклад, використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між хмарами). У своїй професійній діяльності вчитель математики може використовувати будь-який із видів залежно від мети застосування сервісу.
Серед
переваг хмарних сервісів виділяють доступність, мобільність, високу технологічність та надійність,
серед недоліків – необхідну наявність високошвидкісного Інтернету, потребу у захисті конфіденційної інформації, залежність від постачальника послуг, меншу функціональність.
    Проблема використання педагогами хмарних технологій є актуальною та малодослідженою, оскільки ці технології стрімко розвиваються, проте очевидний той факт, що хмара дозволяє вчителю по-іншому побудувати процес навчання: проводити уроки на відкритому повітрі, не переривати процес навчання під час карантину чи хвороби учнів, надавати повноцінні освітні послуги учням з обмеженими можливостями, працювати над проектами спільно з учнями з різних куточків планети тощо. До того ж перед навчальним закладом не постає проблема у придбанні ліцензійного програмного забезпечення та його оновлення і єдиною умовою успішного впровадження хмарних технологій є наявність високошвидкісного      Інтернету.
    Для того, щоб в аудиторії можна було організувати сучасний навчальний процес з використанням хмарних технологій, необхідна наявність ноутбуків (нетбуків, планшетів, смартфонів) і безпровідної мережі. Працювати «в хмарі» можна і з персональними комп’ютерами – тут важливим є наявність Інтернету. Наповнення електронного освітнього простору здійснюють як вчителі, так і учні         школи.
У школі доцільно використовувати наступні хмарні технології:
-Web-додатки     для    навчання.
-Електронні        журнали    і        щоденники.
-Он-лайн сервіси для навчального процесу, спілкування, тестування.
-Системи дистанційного навчання, бібліотеки, медіатеки.
-Сховища  файлів,       спільний    доступ.
-Ресурси    для    спільної     роботи.
-Засоби      для    проведення         відеоконференцій.
Найбільш популярними та доцільними для навчання є наступні сервіси:
1. Хмарна платформа Microsoft Live@edu (
http://www.liveatedu.com) – можливість створення електронної поштової скриньки, робота з календарем, сервісом для проведення веб-конференцій з можливістю відеозв’язку, віртуальною дошкою та спільним доступом до робочого столу; створення та підтримка власного веб-сайту; створення та редагування документів Word, PowerPoint, Excel, OneNote будь-якої складності.
2. Хмарна платформа Google Apps (
https://www.google.com.ua/) – можливість створення поштової скриньки з підтримкою текстового, голосового Google Talk та відеочату; робота з календарем Google; з диском Google –сховищем файлів; Google Docs – інструментом для створення документів, таблиць, презентацій, форм і малюнків будь-якої складності із можливістю використання шаблонів; сайтів Google – інструментом для створення сайтів за допомогою шаблонів та інші.
3. Хмарні сховища файлів (Dropbox, Яндекс.Диск, SkyDrive, cloud.mail.ru,
GoogleDocs тощо).
4. Хмарні технології для створення тестів. Наприклад, OpenTest (http://www.opentest.ru/), тесторіум (http://www.testorium.net/), майстер-тест (http://master-test.net/uk).
5. Онлайнові інструменти для навчання різних предметів («Академія хана»-
https://uk.khanacademy.org/, «Інтернет-підручник з хімії» - http://www.hemi.nsu.ru/, «Підручник з біології» - http://www.biology.ru/, онлайновий клавіатурний тренажер «Все 10» -- http://vse10.ru/, «Алхімік» - http://www.alhimik.ru/, «Основи хімії» -http://www.hemi.nsu.ru/, «Математика для школи» - http://formula.co.ua/, «Географія онлайн» - http://geography-online.ru/, «Портал практичної географії» - http://www.geoasset.com/, «Фізика онлайн» - http://fiz.cloudportal.biz/, «Вся фізика» - http://www.allfizika.com/, «Вивчення математики онлайн» - http://ua.onlinemschool.com/, «Вивчаємо математику» - http://testmath.com.ua/ тощо).

Скрипка Г.В. "Використання хмарних технологій в практиці учителя математики"

Немає коментарів:

Дописати коментар